Mijn gegevens:

man
vrouw

De Hartstichting legt gegevens vast ter uitvoering van het donateurschap. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten. Als u hier bezwaar tegen hebt, vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.