Voorwaarden

De acties op deze website zijn bedoeld om geld op te halen voor de doelstellingen van de Hartstichting. Met dit actieplatform faciliteert de Hartstichting de actievoeder om op efficiënte wijze aandacht te vragen voor de actie en fondsen te werven.

Controle op inhoud

De Hartstichting heeft beperkt controle over kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de berichten. De Hartstichting is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die op deze website beschikbaar gesteld zijn.

Acties particulieren en bedrijven

De acties betreffen initiatieven van particulieren of bedrijven. De verantwoordelijkheid voor de opzet en de uitvoering ligt de actievoerder. Organiseren en deelname zijn voor eigen risico. Schade of letsel ontstaan ten gevolge van een actie kan niet worden verhaald op de Hartstichting.

Acties Hartstichting

Wanneer de Hartstichting zelf een organiseert geldt dat:

  • deelname aan de actie is voor eigen risico is
  • de Hartstichting niet verantwoordelijk is voor materiële of immateriële schade die wordt toegebracht door toeleveranciers of partners van de Hartstichting
  • de Hartstichting op elk moment wijzigingen kan aanbrengen in de actie, zoals datum, tijdstip of locatie
  • de Hartstichting het evenement kan aflasten bij bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of te weinig deelnemers

Sponsor- en contributiegelden

Sponsorgelden en inschrijfgelden gaan ten alle tijden naar de Hartstichting en worden niet gerestitueerd wanneer een actievoerder genoemde actie niet of onvolledig uitvoert.  

Aanpassing gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website aanvaard je de gebruiksvoorwaarden.

De Hartstichting heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Het is dan ook verstandig om deze gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen.